Zest Bistro & Café

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Quán này không có gì đặc biệt từ thức ăn, nước uống, kiến trúc và cả nội thất. Giá nước, thức ăn cao ngất vì ở Q.1 cơ mà. Bây giờ quán kiểu nầy mọc đầy cả ra nhiều vô kể.

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest