Đường Lên Trăng

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Tin rất buồn là quán đã đóng cửa. Mình đi tháng 10/2011 và cảnh còn lại chỉ là 1 nhà cây cối um tùm. chắc là đóng cửa gần cả năm rồi.

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest