Sơn Kultaluv Cafe

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Mình đã đến. Thực sự quán khá nhỏ. Cà phê ở đây ngon theo ý kiến của người bạn đi chung với mình. Vị trí mình thích nhất là khoảnh sân nhỏ yên tĩnh và rất xanh.

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest