Phía Ngày Nắng Mới (Đã đóng cửa)

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Ở Phía ngày nắng mới là có cảm giác “đang ngồi cà phê” nhất. Yên tĩnh. Người lớn. Âm nhạc chọn lọc và dễ chịu. Phục vụ TRÊN CẢ TUYỆT VỜI. Ly trà/nước lọc mình uống chung với đồ uống gần như không bao giờ vơi. Yêu phục vụ nhấtttttttttt~

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest