Master Coffee

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Bạn Kuku malu cứ đến cổng trường Tự nhiện cơ sở Thủ Đức, nhìn chếch về bên phải 45 độ (cạnh trường ngoại ngữ Anpha) là thấy quán ngay. Bạn có thể hỏi thăm các bạn sinh viên gần đó, họ cũng biết rõ lắm đấy :). Mong sớm gặp bạn.

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest