Làm thế nào để pha cà phê phin ngon “10 ly như 1”?

Cà phê càng mới, khi ngâm sẽ càng nở nhiều. Cà phê "tươi ngon" nhất trong 30 ngày sau khi rang.

Trả lời

Comment as a guest.

  1. всем боятся он опасен…я ухожу!!!!!!!


    Контора пишет, дела идут… =) интересное со всего мира, интересное для и здесь очень интересная информация

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest