Đinh Cafe

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Quán hay, không lẫn vào đâu được. Cô Bích chủ quán mới mất, chia buồn cùng gia chủ. Chúc e Lân phát huy truyền thống gia đình để giữ nét văn hoá của Hà nội.

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest