Cross Border Coffee (Đã đóng cửa)

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Không gian đẹp. Đồ uống ngon, giá cả vừa túi tiền sinh viên. THích nhất là những buổi talk cùng các bạn nước ngoài. Phục vụ nhiệt tình!

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest