Chiều

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Suốt cả thời cấp 3, và suốt mọi lần quay về Huế của thời đại học… đều đến Chiều, rất nhiều.
    Vì vậy mà bây giờ quay lại, đến Chiều thấy rất buồn. Vì thực sự rất rất rất thất vọng.
    Xin lỗi tất cả những người bạn miền Nam mà mình đã kể về Chiều – họ vẫn mong đến Huế và đến đây; Nếu mình đã từng kể về Chiều thì cho mình rút lại những lời xa xưa đó.

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest