Cây cà phê và các loại

Trả lời

Comment as a guest.

  1. Hôm đi huyện Đức Trọng, Lâm Đồng mình cũng thấy cả 3 loại cafe này. Người dân ở đó trồng loại cafe vối Robusta nhiều nhất, họ còn gọi là cafe sẻ.

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest