Trả lời

Comment as a guest.

  1. Mình ko sành cà phê nên chỉ thấy thích thôi, còn món ghiền của mình tại 2D thì phải nói tới KEM! Ngon tuyệt! ^^

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

Revo Coffee

Sliding Sidebar

Ghiền Cà Phê

Ghiền Cà Phê

Đây không phải là Hội của những người mê Cà phê, mà là Hội của những người ghiền Cà phê, rất ghiền!

You're currently offline

Pin It on Pinterest